Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Opvang

Onderwijs

SAMEN UNIEK

Ons kindcentrum biedt humanistisch onderwijs en opvang aan kinderen van 0 t/m 12 jaar vanuit één pedagogisch visie onder één dak. Het is ook de eerste school in Amsterdam waar leerlingen van regulier basisonderwijs, so, sbo (afkomstig van SBO Zuid, locatie St. Paulus en locatie Meander) welkom zijn.
Partou verzorgt de dagopvang, VVE en buitenschoolse opvang met als uitgangspunt de doorgaande lijn van het kind. Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan. Ons motto is Samen uniek. We zijn allemaal uniek en dat ontdekken we samen.

WAAROM HUMANISTISCH KINDCENTRUM AMSTERDAM?

• Reguliere basisschool​, speciaal onderwijs ​en opvang vanuit humanistische visie​
• Team van samenwerkende professionals met uitgebreide expertise
• Doorgaande leerlijn 0 t/m 12 jaar
NIEUWS
FACEBOOK
22-11-2018
Filmpje over ons duurzame gebouw
01-11-2018
Start in nieuwe gebouw
14-06-2018
Bouw Humanistisch Kindcentrum Amsterdam
MEER NIEUWS
TWITTER

Contact

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam
Peelstraat 171 • 1079 RN AMSTERDAM • 020-6466310 • info@hkc-amsterdam.nl

Dependance KDV
Veluwelaan 19 • 1079 PX AMSTERDAM • 020-3039567 • veluwelaan@partou.nl

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre Amsterdam is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).De eerste school waar kinderen van de reguliere basisschool 

en speciaal onderwijs samen onder één dak les krijgen.

 

Lees er meer over​ op deze site onder 'Basisonderwijs'.