Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Aanmelden

Reguliere leerlingen

Kinderen die voor het eerst naar school gaan:

Alle ouders krijgen een ingevuld aanmeldformulier van de gemeente Amsterdam thuisgestuurd. Let goed op de sluitingsdatum op dit formulier. Heeft u geen formulier van de gemeente ontvangen? Dan kunt u voor het aanmelden van reguliere leerlingen van 3 jaar dit formulier gebruiken. Informatie over deze procedure kunt u vinden in deze brief en deze brochure (Nederlands / English).

Kinderen die al op een andere school zitten:
Als u een kind wilt aanmelden dat al op een andere basisschool onderwijs volgt, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

S(B)O leerlingen

Als u uw kind wilt aanmelden voor onze SO of SBO afdeling, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Dagopvang

Als u uw kind wilt aanmelden voor de dagopvang, kan dit via de 'Direct aanmelden'-knop op https://www.partou.nl/veluwelaan.

BSO

Als u uw kind wilt aanmelden voor de buitenschoolse opvang, kan dit via de 'Direct aanmelden'-knop op https://www.partou.nl/peelstraat.

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre Amsterdam is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).