Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MEER DAN LEREN

Ons kindcentrum kenmerkt zich ook door:

  • Wij zijn een Vreedzame School. Dit is een programma (voor onderwijs en opvang) waarbinnen leerlingen worden gestimuleerd om zich sociaal te gedragen en wederzijds respect te tonen. Iedereen hoort erbij en iedereen mag er zijn. De Vreedzame School biedt ondersteuning bij ‘het spreken van dezelfde taal’ richting de kinderen en ‘kinderen een stem geven’
  • Wij bieden een onderwijsconcept met ruime leerpleinen naar leeftijd (4-5 jaar, 6-8 jaar en 9-12 jaar) waarin kinderen een geïntegreerd aanbod krijgen. Wij geloven dat leren veel beter gaat wanneer je daar, naast klassikaal onderwijs, ook fysiek de ruimte voor krijgt. We zien deze leerpleinen als een prachtige kans voor samenwerking en ontmoeting tussen leerlingen uit het regulier onderwijs (die sowieso gebruik maken van de leerpleinen) en de leerlingen uit het speciaal basisonderwijs (die gebruik maken van de leerpleinen als het prettig aanvoelt en mogelijk is.
  • We zijn een gezonde school. We leren de kinderen wat het verschil is tussen een gezonde en minder gezonde levensstijl. Tijdens vieringen stimuleren wij een gezonde traktatie en tijdens de lunch is er aandacht voor wat gezond eten is. We houden hierover ook contact met de ouders
  • We filosoferen met kinderen. Filosoferen stimuleert kinderen om zaken te gaan onderzoeken. Filosoferen doet een beroep op verschillende vaardigheden en helpt het probleemoplossend vermogen verder te ontwikkelen. In gesprek met elkaar, komen kinderen tot veel verschillende ideeën. Wie filosofeert hoeft niet per se gelijk te hebben. Soms zijn er meerdere antwoorden goed. Wij houden kringgesprekken met kleine groepen kinderen aan de hand van thema’s. Zie voorbeeld.

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre Amsterdam is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).