Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

SPECIALISTEN

In ons Humanistisch Kindcentrum Amsterdam zitten alle professionals op het gebied van onderwijs en ondersteuning bij elkaar. Doordat wij alle deskundigen in huis hebben, kan ieder kind op het juiste moment de juiste hulp krijgen. De specialisten leren bovendien de leerkracht en pedagogisch medewerker om een leerling de nodige hulp ook in de groep te geven. Specialistische ondersteuning is daardoor onderdeel van de dagelijkse praktijk.

Deze specialisten werken bij het Humanistisch Kindcentrum Amsterdam:

  • Vaste professionals met onderwijsexpertise (aanbod van laag- tot hoogbegaafden) waaronder een intern begeleider en leesspecialist

  • Specialistische ondersteuners: schoolpsycholoog, logopedist, speltherapeut, kinderfysio- therapeut, ouder-kindadviseur, en schoolarts.
Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre Amsterdam is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).