Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MISSIE, VISIE & KERNWAARDEN

Missie

Kinderen leren functioneren in de maatschappij als vrije, betrokken en zelfstandige (wereld)burgers.

Visie

In ons Humanistisch Kindcentrum Amsterdam gaat de wereld voor kinderen open. Er is ruime aandacht voor samenleven (samen zijn, samen werken, samen spelen en leren omgaan met verschillen, andere achtergronden en meningen) volgens democratisch burgerschap en vreedzame school. Wij brengen groepen kinderen, ouders en omwonenden met elkaar in contact.
Tegelijkertijd is er ook veel aandacht voor jezelf zijn en zelfontplooiing (een eigen mening vormen, kritisch nadenken en je eigen talenten leren kennen). Een actieve houding en een open blik op de wereld worden gestimuleerd.

Kernwaarden:

  • Verbinding: jij en ik, wij horen erbij. Samen leven is jezelf kunnen zijn en om anderen denken
  • Vrijheid: jij en ik, wij zijn vrij. Samen zorgen wij dat vrijheid blijft voor iedereen
  • Gelijkwaardigheid: jij en ik zijn gelijk en gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. Samen leven is dat begrijpen en elkaar respecteren
  • Natuurlijkheid: Jij en ik, wij horen bij de natuur. Samen zorgen wij ervoor. Net als de natuur voor ons
  • Redelijkheid: Jij en ik, wij kunnen denken. Jij het ene en ik het andere, zo komen we er samen uit

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre Amsterdam is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).