Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

WAT IS EEN KINDCENTRUM?

Een integraal kindcentrum is een plek waar kinderen van 0 t/m 12 jaar onderwijs én opvang krijgen. Wij bieden onderdak aan een kinderdagverblijf, een basisschool en buitenschoolse opvang. Bovendien werken wij vanuit één visie. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf naar de basisschool en de naschoolse opvang. Alles is erop gericht om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

Verbinding tussen onderwijs en opvang

Wij maken verbinding tussen onderwijs en opvang. Inspannen en ontspannen zijn met elkaar verweven. kinderen leren de hele dag. Leren stopt niet als de school uit is.
Ook maken we verbinding tussen het kind en opvoeders van het kind. Als medewerkers maken wij verbinding. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar.
Waarom humanistisch?

Zelf denken en samenleven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo jong mogelijk leren om samen te leven. Dat betekent rekening houden met anderen, tolerant zijn en opkomen voor jezelf en je eigen waardigheid. In ons humanistisch kindcentrum ontmoeten kinderen elkaar iedere dag in verschillende omgevingen. In de grote speeltuin, op de leerpleinen, maar in de keuken. Allemaal uniek mensjes, die elke dag samenleven onder één dak.

Voordelen van ons kindcentrum

  • Gemak: halen en brengen op een plek of dicht bij elkaar (dependance kinderdagverblijf Veluwelaan op 200 meter)
  • Ruime openingstijden: open 52 weken (m.u.v. de officiële feestdagen) per jaar van 7.30 – 18.30 uur
  • Keuzevrijheid: verschillende mogelijkheden (flexibel aantal weken), neem contact op voor meer informatie
Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre Amsterdam is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).