Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kinderopvang

In het Humanistisch Kindcentrum aan de Peelstraat 171 bieden we opvang aan een verticale groep van 0-4 jaar en de peuters (2-4 jaar). Vanuit KDV Veluwelaan verhuizen de 2 jarigen naar de peutergroep in het kindcentrum. OP de Veluwelaan hebben we twee groepen waar we ook VVE (voor- en vroegschoolse educatie) aanbieden. 

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre Amsterdam is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).