Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

BASISONDERWIJS

Het basisonderwijs binnen het Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is erop gericht om alle kinderen tot volle ontwikkeling en bloei te laten komen. Wij willen hen vol (zelf)vertrouwen en met de juiste kennis en werkhouding naar het vervolgonderwijs en de wereld in laten gaan. Naast de vormingsgebieden als rekenen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en wereldoriëntatie, besteden we daarom veel aandacht aan het ‘leren leren’. Dat betekent dat we de kinderen leren samenwerken, reflecteren op zichzelf en de omgeving en op hoe ze dingen aanpakken. Ook maken we kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces. We werken hiertoe met verschillende doorgaande leerlijnen, zodat de leerstof over alle leerjaren naadloos op elkaar aansluit. Ieder kind krijgt zoveel mogelijk onderwijs op maat, passend bij zijn of haar talent. De bijzondere opzet van het kindcentrum met de vele groepsruimten en de leerpleinen maakt het mogelijk om ons onderwijs op deze manier vorm te geven. Leerlingen krijgen er uitleg en werken onder begeleiding van leerkrachten, individueel of samen aan allerlei opdrachten.

Leerlingen die nog geen zwemdiploma hebben, kunnen in overleg met de gemeente na schooltijd zwemlessen krijgen in het De Mirandabad. De school ondersteunt bij de aanvraag.

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre Amsterdam is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).