Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

SAMEN UNIEK

Ons Humanistisch Kindcentrum is uniek door de koppeling van het speciaal (basis) onderwijs, regulier basisonderwijs, VVE (voor- en vroegschoolse opvang) en kinderopvang. Kinderen van zowel het s(b)o en reguliere basisonderwijs krijgen uiteenlopende specialistische ondersteuningsbehoefte passend bij hun behoefte en ontwikkeling. We bieden dus passende zorg voor alle kinderen en gemak voor hun ouders (flexibele tijden en opvang).

Samen

Samen maken we het verschil. Hard werken is optellen, maar samenwerken is vermenigvuldigen. Dát is wat we de kinderen willen bijbrengen. We doen dit door hen actief samen te laten werken, mee te laten denken en organiseren en hen verantwoordelijkheden te geven. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan de leerlingenraad, commissies of groepsvergaderingen. Maar ook aan het (mede) organiseren van feesten, of optreden als mediator bij conflicten op school. Kinderen kunnen vaak veel meer dan zij (en wij!) denken. Door hen te laten ervaren dat ze samen, met de steun en hulp van anderen, heel veel kunnen bereiken, leren ze dit inzien en ernaar handelen. 

Uniek

Om te groeien en je te ontwikkelen zijn verschillen nodig. Ze dagen je uit, brengen je in beweging en zorgen voor een open blik op de mensen om je heen. Juist bij verschillen is de dialoog tussen kinderen noodzakelijk! Dit leren wij de kinderen door met hen te filosoferen, en door hen te stimuleren hun ervaringen en ideeën met en over hun eigen leven en het leven van anderen te onderzoeken. We moedigen de kinderen op speelse wijze aan om met elkaar te delen wat ze denken, voelen, willen en doen. Zo leren ze zichzelf en de ander beter kennen, waardoor ze ook leren om bewuste keuzes te maken en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen.
Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre Amsterdam is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).